QI GONG

Qi Gong, eller Qi Gong Li, er en høytstående kunstform. Av ideogrammet for qigong framgår det at med utgangspunktet i denne livspusten vil likevekten beholdes. Ved å jobbe med energien, med qi, har vi ennå et helbredende element for oss selv og for den som måtte behøve det.

I løpet av historien har qigong blitt utviklet på forskjellige måter, og slik gitt opphav til de disiplinene som finnes. Neijing skolens form for qigong følger Ba Han Shen stilen. Den er et resultat etter flere års fordypning og praksis av denne tusenårs gamle teknikken. I følge den kinesisk tradisjonelle medisinen er mennesket et energetisk vesen og ved å følge bestemte bevegelser med en konkret intensjon, oppnår man å harmonisere og vekke opp vår egen qi slik at den kan være i harmoni med alt som omslutter oss.


VARIGHET

Kursene går over to år med et weekendseminar per måned og er satt sammen av en teoretisk del og en praktisk del.

PÅMELDING

Sjekk hovedkvarterene.

BIBLIOGRAFI

TIAN

TIAN

Hovedkvarteret til Neijing Skolen
RADIO OG TV

RADIO OG TV

Vår kommunikasjonskanal
FEMININ INSPIRASJON

FEMININ INSPIRASJON

Feminin Inspirasjon Forening
HOVEDKVARTERER

HOVEDKVARTERER

Neijingskoler i verden